Resorna med JA Golfakademi är uppskjutna tills vidare p.g.a. Covid-19. Vi planerar att lägga ut nya resor inom kort för hösten 2021.